Tag Archives: Nhịp tim 120 có sao không

Nhịp tim 120 có sao không, có ảnh hưởng tới sức khỏe không?

Nhịp tim 120 có sao không, có ảnh hưởng tới sức khỏe không? Nhịp tim 120 nhịp mỗi phút (bpm) có thể được coi là cao, đặc biệt nếu nó tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Nhịp tim bình thường khi nghỉ ngơi của người lớn thường là từ 60 đến 100 bpm. […]